Nekupujte!Adoptujte! Každý psík si zaslúži druhú šancu !!

Kontakt

Tu uveďte kontaktné informácie - hlavne adresu a telefónny kontakt. Pokiaľ sa na chode tohto projektu podieľa viacej osôb, je vhodné na tejto stránke uviesť kontakt na všetkých dôležitých členov tímu.

Vyhľadávanie

Kontakt

Veronika Šišková